REVIZE PLYNU, REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH, PROVOZNÍ DOKUMENTACE KOTELEN

Termíny revizí a kontrol

TERMÍNY REVIZÍ, KONTROL, ZKOUŠEK A ŠKOLENÍ
 
 
 
 
 
Tlakové nádoby stabilní (TNS) dle ČSN 690012
 
výchozí revize
 
po instalaci
provozní revize
 
1 x ročně
 
zkouška těsnosti
 
1 x za 5 let
tlaková zkouška
 
1 x za 9 let
 
 
 
 
 
Plynová zařízení dle Zákona č.85/1978 Sb.
 
kontrola plynového zařízení
1 x ročně
 
provozní revize
 
1 x za 3 roky
 
 
 
 
 
Nízkotlaké teplovodní kotelny dle Vyhl.č.91/1993 Sb.
odborná prohlídka
 
1 x ročně
 
 
 
 
 
 
Parní a horkovodní kotle dle ČSN 070710
 
vnitřní revize
 
 
1 x ročně
 
tlaková zkouška
 
1 x za 9 let
 
 
 
 
 
Parní a horkovodní potrubí dle ČSN 130108
 
prohlídka potrubí
 
1 x za 6 měsíců
 
 
 
 
 
Obsluhy tlakových zařízení
 
 
obsluha tlakových nádob
1 x za 3 roky
obsluha teplovodních kotelen
1 x za 5 let
obsluha výměníkových stanic
1 x za 2 roky
obsluha parních a HKV kotlů
1 x za 3 roky
 
 
 
 
 

termíny